Content marketing

Content marketing można definiować jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na pozyskiwaniu kolejnych, potencjalnych konsumentów poprzez publikowanie niezwykle atrakcyjnych oraz bardzo przydatnych dla nich treści, które bywają skierowane oraz mogą zaciekawić bardzo konkretną grupę odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do konwencjonalnych form marketingu, które opierają się przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, charakteryzuje się tym, że bazuje na wytwarzaniu długookresowych relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym stosunkom oraz zaangażowaniu się obu stron.
Wyrażeniem content marketing można opisywać jakiekolwiek treści, które są publikowane oraz rozpowszechniane przy pomocy Internetu.
Są to przede wszystkim różnego rodzaju artykuły eksperckie lub też artykuły sponsorowane, książki elektroniczne, webinary, e-video, podcasty, grafiki informacyjne, teksty poradnikowe, raporty i tym podobne, które są powiązane, ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie użytkownikom Internetu jak najbardziej wiarygodnych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz informacji.


Mogą to być materiały związane z określoną dziedziną, za sprawą czego obydwie strony, zarówno dany właściciel przedsiębiorstwa, jak i ewentualny klient, czerpią z racji tego jak najlepsze zyski, pożytki.
Możliwe jest również szersze definiowanie content marketingu, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często obejmuje również materiały, które są tworzone. Są to między innymi treści w czasopismach branżowych, różnego rodzaju gazetkach, folderach, ulotkach, katalogach, drukowanych poradnikach, książkach i tak dalej.
Content Marketing jest przede wszystkim bardzo wyraźnie powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, konkretnej marki poprzez przekonanie przyszłych, potencjalnych konsumentów do samodzielnego propagowania pożądanych wiadomości, różnych informacji dotyczących określonej firmy, instytucji lub też oferowanych przez nią wytworów bądź usług.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, wykwalifikowani ludzie, którzy na co dzień pracują w branży związanej z content marketingiem, wykorzystują różnego rodzaju techniki zdobywania i docierania do kolejnych, potencjalnych klientów.
Jednymi z najpopularniejszych możliwości przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, a także blogi na temat danej dziedziny, które pomagają, dają możliwość błyskawicznego popularyzowania określonych treści marketingowych.
Content marketing poprzez upublicznianie atrakcyjnych wśród odbiorców materiałów sprzyja oraz znacznie poprawia swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zwrócić uwagę, że często wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz infografik, materiałów wideo oraz raportów, są teksty.
Ich twórcy mogą w jakikolwiek sposób dostosować rodzaj tekstu do określonego odbiorcy, jak również do pierwotnie obranej przez określoną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z wielu różnych rodzajów tekstów, do których mogą należeć na przykład blogi firmowe, poradniki, wywiady, recenzje, opisy określonych produktów.
Content marketing ma w pierwszej kolejności na celu przyciągnięcie uwagi i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też poszczególnej grupy odbiorców.